پرستار کودک در منزل

پرستار کودک

پرستار کودک در منزل

پرستار کودک در منزل یک حرفه ی غیر پزشکی می باشد ، شما میتوانید از زمانی که نوزاد را از بیمارستان به خانه می آورید از پرستار نوزاد استفاده کنید. شما میتوانید پرستار کودک را بصورت شبانه روزی و حتی ساعتی استخدام نمایید. آنها همچنین “کودک یار” و یا “پرستار …

توضیحات بیشتر »