مقاله

تغییرات سالخوردگی

تغییرات سالخوردگی

تغییرات طبیعی سالخوردگی  بسیاری از تغییراتی که ما تصور می کنیم مربوط به سالخوردگی است ممکن است مربوط به عوامل و چیزهایی دیگر باشد‌. محیطی که شما در آن زندگی می کنید،نوع زندگی،عوامل ارثی به طرق مختلفی بر روی تندرستی شما موثر است. ۱. تغییرات سلولی و شیمیایی سلول ها …

توضیحات بیشتر »

پیری طبیعی و پیری فوق طبیعی

پیری طبیعی و پیری فوق طبیعی

تفاوت بین پیری طبیعی و پیری فوق طبیعی کلمه طبیعی لزوما به معنی خوب و یا تندرست نیست حتی کلمه طبیعی لزوما بهتر از فوق طبیعی نیست. در مواردی ممکن است پیری طبیعی کمتر از پیری فوق طبیعی آشکارا و مجزا مورد تایید باشد. مثلا این طبیعی نیست که کسی در …

توضیحات بیشتر »