خانه / تماس با ما

تماس با ما

 تلفن تماس:

۰۹۰۱۷۶۶۸۵۸۲
۰۹۰۱۷۶۶۷۸۷۲
۰۲۶-۳۴۲۳۹۵۲۵
۰۲۶-۳۴۲۳۹۵۳۵

 ایمیل دنیای آرامش    ایمیل :

donyayearamesh@yahoo.com

ادرس میعادگاه دنیای آرامش  آدرس پستی :

کرج , طالقانی به سمت سپاه بین دارایی و حلال احمر ، ساختمان امیر طبقه ۴ واحد ۷ ، مرکز پرستاری میعادگاه دنیای آرامش